Trots expositionen av de många appar, prylar och redskap på webben som kan mäta olika sorters hälsoindikatorer visar en undersökning från Pew Research Centers Internet & American Life Project att tekniken spelar mindre roll för de flesta. När motionsrutiner, vikt, kost, blodtryck, blodsocker, eller sömnmönster ska dokumenteras väljer nämligen de allra flesta att ta till den gamla klassikern papper och penna eller att hålla informationen i huvudet. Endast 21 procent av de tillfrågade använde sig av en app, pryl eller webbplats för att hålla koll på informationen. Bland dessa dominerar människor med kroniska sjukdomar som behöver hålla extra koll på specifika faktorer, men även för denna grupp är pennan och pappret fortfarande det mest populära sättet att dokumentera.Studien visar också att de som tar för vana att dokumentera sina hälsovanor tenderar att ha bättre hälsa. Hela 46 procent av dem som gjorde det i undersökningen hade utvecklat strategier för att kunna bibehålla sin hälsa.


Similar Posts