En forskargrupp på University of Nottingham har kommit fram till att stresshormonet CRF, som produceras i samband med motion, kan skydda hjärnan från de minnesförändringar som kan uppstå hos patienter med Alzheimers. Detta faktum kan också förklara det faktum att människor som är mottagliga för stress också löper större risk att utveckla sjukdomen.Studien visade bland annat att tätheten av synapser, något som främjar kontakten mellan nervcellerna, ökar i samband med träning. En avsaknad av dessa brukar vara anledningen till minnesförlust hos patienter med Alzheimers sjukdom. Läkare Marie-Christine Pardon, som har lett studien konstaterar:
- Sammantaget ger denna forskning ytterligare belägg för att en sund livsstil med motion minskar risken för Alzheimers sjukdom.


Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens och vanliga symptom är minnesförlust, humörsvängningar och kommunikationsproblem. I dagsläget finns inget botemedel mot Alzheimers och även om det finns behandlingar som kan minska symptomen så kan sjukdomsförloppet inte hejdas.

Similar Posts