Resultatet av en svensk undersökning om sambandet mellan matvanor och fetma pekar återigen på att rädslan för fett och valet av lättprodukter kan få motsatt effekt, nämligen att man går upp i vikt snarare än ner eller håller vikten. Undersökningen har spänt över tolv år och inleddes på 90-talet då man frågade en grupp medelålders män om matvanor och vikt. Tolv år senare frågades männen ut igen och det visade sig då att de som undvek smör och valde lättprodukter hade ökat risken för fetma medan de som åt mejeriprodukter med hög andel mättat fett fortfarande höll vikten.Eftersom det är fler faktorer som kan ha spelat in för de olika gruppernas resultat kan man inte med säkerhet fastslå att det endast är lättprodukter som bidrar till ökat vikt. Det finns en möjlighet att de som äter mycket lättprodukter har en tendens att bli mer hungriga än de som äter produkter med högre fettprocent. När hungern slår till finns risken att man äter livsmedel med högt kaloriinnehåll som i sin tur bidrar till viktuppgången.

Similar Posts