En läkare med positiv ton kan hjälpa dig att gå ned i vikt

Att bekämpa övervikt kan vara en utmaning, men tonen i läkarens rådgivning kan spela en avgörande roll för patientens framgång. Detta enligt en ny studie i ’Annals of Internal Medicine’, där forskare vid 38 vårdcentraler i England undersökte sambandet mellan läkarnas språkbruk och patienters viktnedgång.

Studiens upptäckter

Studien avslöjade att när läkare presenterade behandlingsalternativ för fetma med en optimistisk ton och beskrev viktminskningsprogram som en positiv möjlighet, var patienterna mer benägna att anta utmaningen och lyckas med sin viktminskning. Denna ”goda nyheter”-strategi jämfördes med en ”dåliga nyheter”-taktik, där fokus låg på de negativa konsekvenserna av fetma, samt en neutral inställning som varken innehöll positiva eller negativa budskap.

Vikten av ord

Resultaten tyder på att läkarens val av ord och ton kan påverka patientens vilja och motivation. Patienter som upplevde läkarens råd som en positiv möjlighet tenderade att vara mer engagerade i sitt viktnedgångsprogram. De anmälde sig oftare till programmet, deltog i högre grad och uppnådde större viktminskning jämfört med de som mottog neutrala eller negativa budskap.

Vad detta betyder för patienter

För patienter som kämpar med vikten kan det vara värdefullt att söka en vårdgivare som använder ett upplyftande och stöttande språk. En läkares förmåga att fokusera på de positiva aspekterna av viktminskning och betrakta varje steg som en möjlighet kan göra stor skillnad för patientens motivation och engagemang.

Tips för vårdgivare

Vårdgivare uppmuntras att:

  1. Använda positiva formuleringar och visa entusiasm när de diskuterar viktminskningsprogram.
  2. Betona fördelarna med viktminskning istället för att fokusera på problemen med övervikt.
  3. Presentera behandlingsalternativ som möjligheter snarare än som en sista utväg.

Råd till patienter

Patienter som överväger att påbörja en viktminskningsprocess bör:

  1. Söka vårdgivare som använder ett positivt och hoppfullt språk.
  2. Se viktminskning som en möjlighet till förbättrad hälsa snarare än som en bestraffning för dåliga vanor.
  3. Be om konkreta exempel på framgångar andra patienter uppnått genom att delta i liknande program.

Att tänka på

Studiens insikter är en viktig påminnelse om att hälsosam kommunikation är nyckeln till framgångsrik behandling. Genom att välja en vårdgivare som fokuserar på möjligheter och framgångar kan patienter hitta den extra motivation som behövs för att uppnå sina hälsomål.

Källor:
Relationship Between Clinician Language and the Success of Behavioral Weight Loss Interventions, Annals of Internal Medicine (2023). DOI: 10.7326/M22-2360

Conversations About Obesity and Weight: Good News We Can Use, Annals of Internal Medicine (2023). DOI: 10.7326/M23-2568.

Similar Posts